Środa 23.01.2019

liczba odwiedzin: 257682

Najlepszy absolwent

Najlepszy absolwent

NAJLEPSZY ABSOLWENT ROKU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W RODNOWIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie co roku przyznaje honorowy tytuł Najlepszego Absolwenta Roku.

Tytuł nadawany jest przez dyrektora szkoły na zakończenie każdego roku szkolnego.

Uczestnikami do nadania tytułu Najlepszego Absolwenta Roku uczniowie  klasy VIII .

Tytuł Najlepszego Absolwenta Roku przyznaje się uczniowi:

 •  Wyróżniającemu się wzorowym zachowaniem,
 • Z najwyższą średnią ocen w klasie, szkole,
 • Wyróżniającemu się szczególnymi osiągnięciami ( w tym udział w konkursach i olimpiadach)
 • zaangażowanemu na rzecz środowiska szkolnego,
 • wyróżniającego się aktywnością na rzecz środowiska w miejscu zamieszkania (pomocą słabym, niepełnosprawnym).

 Przy nadawaniu tytułu bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane na szczeblu gminnym, miejsko- gminnym, powiatowym, wojewódzkim i wyższym.

Wyróżnionym uczniom nadaje się akty- dyplomy, statuetki.

Rozdanie nagród następuje podczas uroczystej akademii z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, władz gminy. itp.

 

Rok szkolny 2015/2016

Najlepszy absolwent klasy VI: Marta Jaremus - średnia ocen 5,09

Prymus Szkoły: Aleksandra Huszcza - średnia ocen 5,5 

Aktualności

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie
  Rodnowo 23
  11-200 Bartoszyce
 • 89 761 5921

Galeria zdjęć